YURTİÇİ-YURTDIŞI-GEZİ-REZERVASYON-PAKET TUR KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME TARAFLARI 
İş bu sözleşme İçerenköy Mh. Huzur Hoca Cd. Grup Piramit İş Mrk. No.57/3 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ve 0216 572 0661 no.lu irtibat numarasına sahip Tatil Çok Net Turizm Yatırım Tic. Ltd. Şti. ile sözleşmeye ek olarak verilen tur kayıt formunda adı, soyadı, telefonu ve adresi belirtilen tüketici(ler) arasında akit olunmuştur.
Tatil Çok Net Turizm Yatırım Tic. Ltd. Şti. bu sözleşmede TATİLCOK.NET olarak anılacaktır. Ve bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, hizmeti alan ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır. 

1- ÖDEMELER
1-Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tur bedelinin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda tüketici kayıt tarihinden itibaren paket turun tüm bedelinden sorumludur. Müşterinin sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde sözleşmenin 3.maddesinde yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır. Tur fiyatları Türk Lirası cinsinden, KDV ve sair tüm vergiler dahil olarak belirlenir.
2-nettur.com.tr ödeme işlemi sırasında müşteriden aldığı kredi kartı bilgilerini acentesi olduğu ve otelin/turun ilgili sayfasında belirtilen operatör(ler)ün sanal pos’unu kullanarak ödeme işlemini gerçekleştirecektir. Sözleşmeyi okuyup imzalamış müşteri bunu kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

2- FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ
1- nettur.com.tr herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Ancak nettur.com.tr’in insiyatifi dışında meydana gelen liman, hava alanı iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmayacaktır. nettur.com.tr paket turun hareket tarihinden önce meydana gelen söz konusu fiyat artışını tüketiciye derhal bildirmek zorundadır. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça gösteren ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde, nettur.com.tr’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi durumunda eşdeğer bir paket alabilir ya da 10 gün içerisinde ödemiş olduğu tüm bedeli (vize masrafları ve seyahat koruma paketi bedelleri hariç) geri alarak sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir.
2- Satın aldığınız turda esaslı unsur değiştiği takdirde dönme hakkınız vardır.Dönme hakkını kullanacağınız tarafımıza yazı, mail, fax yolu ile ulaştığı takdirde ödediğiniz bedel derhal tarafınıza aynen iade edilecektir. Seyahat acentesinin kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde  tur bedeli tüketiciye   iade edilecektir. 1618 SY. Yasanın 12.Maddesi uyarınca, paket tur hizmeti satın aldığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilmemesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.  Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, borçlar kanununun temerrüt hükümleri uygulanır.Müşterinin  sözleşme bedelini ödememesi durumunda yasal faiz oranında temerrüt faizi uygulanır.

3- SÖZLEŞME DEVRİ
Müşteri, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce nettur.com.tr’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu devir eden ve devir alan şahıslar, nettur.com.tr’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan müşterilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda nettur.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan tahsil eder. Yurtdışı turlarda sözleşme devri uçak firmalarının değişiklik koşullarına göre yapılabilir. Devredilen hizmetlerle ilgili olarak hizmet alınan aracı kuruluşların devri kabul etmemeleri durumunda nettur.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
3- İPTAL,VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİKLER
Tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sebeplerin (mücbir sebepler dahil) dışında herhangi bir nedenle nettur.com.tr’den satın almış olduğu ürünü iptal ettirmek istediği takdirde aşağıdaki iptal şartları uygulanacaktır.
1- Müşteri, gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda herhangi bir sebep aranmadan ücretinin tamamı iade edilir. Ancak yurtdışı seyahatlerinde vize alınmış ise vize bedeli iade edilemez. Müşteri almış olduğu ürünün değiştirilmesine yönelik taleplerde bulunması durumunda yine 30 gün kalaya kadar değişiklikler bedel kesintisi olmadan yapılacaktır. Müşterinin ürün değişikliğinin uygun bulunması durumunda yeni talep etmiş olduğu ürünün fiyatı farkı var ise tüketici farkı nettur.com.tr’e ödemek zorundadır. Ancak yeni ürünün fiyatı bir önceki ürünün fiyatından düşük ise nettur.com.tr aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.
2- Müşteri, gezinin başlamasından 30-15 gün kala rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal ederse gezi bedelinin %50’sini, 15 günden az kalan zamanlardaki iptal taleplerinde gezi bedelinin tamamını nettur.com.tr’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3- Tüketicinin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı,iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
4- Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. 

5- Müşteri, bayram, sömestre tatili gibi özel tatil dönemlerinde aldığı ürüne ve indirimli satış döneminde (erken rezervasyon döneminde) satın almış olduğu indirimli – promosyonlu ürüne ilişkin sözleşmeden mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple vazgeçemez. Bu durumda gezi bedelinin tamamını nettur.com.tr’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6- Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılamaz.
7- Acente gerekli gördüğü durumlarda müşteriye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezinin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerinin, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret aralarını değiştirebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediğinde, rezervasyonu iptal, ödediği bedeli iade alma hakkına sahiptir.

8- Uçak ulaşımı iptal ve değişikliklerinde hava yolu koşulları geçerlidir. Promosyon biletlerin iptal ve değişikliği yapılmaz. Promosyon biletler otel rezervasyonu ile birlikte geçerlidir. Otel rezervasyon iptalinde toplam ödeme tutarından uçak biletinin tamamı tahsil edilir. 

9- 79 ve 89 TL uçak kampanyası ile alınan uçak biletlerinin iptal ve iadesi yapılmamaktadır. Otel konaklama iptal ve iadelerinde kesilen bilet tutarı kadar ceza uygulanır. Kesilen bilet tutarı değişiklik göstermekte olup, kampanya fiyatından farklıdır. Promosyon biletler otel rezervasyonu ile birlikte geçerlidir. Otel rezervasyon iptalinde toplam ödeme tutarından uçak biletinin tamamı tahsil edilir. 

5-SORUMLULUK
nettur.com.tr bu sözleşmeden dolayı doğan hükümlülüklerini gereği gibi ifa edecektir. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesinden dolayı nettur.com.tr sorumludur. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi müşteriden veya mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa nettur.com.tr sorumlu değildir. Müşterinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, müşteri sözleşmeden dönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren müşteriye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için müşteriden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Paket tur esnasında nettur.com.tr’in sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda nettur.com.tr paket turun devam etmesi için müşteriye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değil ise ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise ikame servisler kullanılmadan nettur.com.tr tüketiciyi varış yerine veya tüketicinin kabul edeceği bir başka dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğer ulaşım imkânı sağlar.
8-MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞME ’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilir. Mücbir sebep nedeniyle müşteri tarafından yapılan iptallerde, bunda kusuru olmayan nettur.com.tr müşteri adına o güne kadar sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla üçüncü kişi ve kuruluşlara yapmış olduğu ödemelerden iade alabildikleri bedelleri aynen tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Taraflar mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetmek istedikleri taktirde mücbir sebebin varlığını ispatla yükümlüdürler. Aksi taktirde mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshettikleri gerekçesiyle herhangi bir talepte bulunamazlar.
9- GENEL HÜKÜMLER

1- Tura katılan müşterinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu müşterilere aittir.
2- Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle nettur.com.tr’den hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen misafirler güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. 
3- Yasa gereği tüm konaklama yerlerine nüfus cüzdanı ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı ibraz etmeyen müşteriler konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda nüfus cüzdanı olmamasından dolayı konaklama yerine alınmayan müşterilerin sorumluluğu nettur.com.tr’e ait değildir.
4-Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması durumunda nettur.com.tr’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
5- Rezervasyonu yapan ve sözleşmeyi imzalayan kişi, adına rezervasyon yaptırdığı kişilerle birlikte sözleşme bedelinden tamamından adına rezervasyon yaptırdığı kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşmenin imzalanmasından sonra işbu sözleşmede belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan kişi/kişilerin iptal işlemi yapması halinde, sözleşmeyi imzalayan kişi, adlarına rezervasyon yaptırdığı kişilerin tüm tur bedelini nettur.com.tr’e ödemekle yükümlüdür.
10-VİZE İŞLEMLERİ
Satın alınan hizmete, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. İş bu maddelerin konusu, nettur.com.tr ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini nettur.com.tr’in üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, nettur.com.tr’in çalıştığı yetkili acente tarafından müşteriye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
11.A-VİZE EVRAKLARININ TESLİMİ
Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 20 gün önce müşteri tarafından nettur.com.tr ve nettur.com.tr’in talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, yırtık,sökük v.s bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle tüketicilerin bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları nettur.com.tr tarafından önerilmektedir. Bu konuda sözleşme imzası sırasında müşteri bilgilendirilmiştir. Pasaportların geçerliliği ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük, v.s.) kişinin kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk yada ülke girişlerinde polis kontrolü sırasında çıkacak aksaklıklardan ve engellemelerden nettur.com.tr sorumlu değildir.
12.B-VİZE İŞLEMLERİNİN TAKİBİNDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:
1-Tüketicinin nettur.com.tr veya yetkili acentesine vizesi olmayan pasaport teslim etmesi durumunda; Pasaportta shengen vizesinin olmaması durumunda tüketici konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Aksi durumda vize alınamaması durumunda tüm sorumluluk tüketiciye ait olacaktır. Pasaportunda shengen vizesi olması durumunda; konsolosluk tarafından talep edilen evraklar ile birlikte başvurusunun yapılması için nettur.com.tr’e veya yetkili acentesine pasaportunu belirtilen sürede teslim edeceğini kabul ve beyan eder. Gecikmeler nedeniyle vize alınamaması durumunda tüm sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
2-Müşterinin nettur.com.tr veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk tarafından müşteriden eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler müşteriye aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler nettur.com.tr ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez.
3-Müşteri, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse nettur.com.tr veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.
4- nettur.com.tr, yetkili acente ve müşteri tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, ret turun başlangıç tarihinden 15 günden az zaman kala gerçekleşirse, nettur.com.tr, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.
5- Müşterinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu, pasaporttaki eksik, yırtık, deformasyon vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda nettur.com.tr’in veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
6- Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan nettur.com.tr veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.
7- Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten müşteri, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk müşteriye aittir.
8- nettur.com.tr veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden nettur.com.tr aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler nettur.com.tr veya yetkili acente tarafından tüketiciye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde nettur.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” yasal olarak konsolosluk beyanına dayanır.
13-TAKSİTLİ SATIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
1-Sözleşmeye taraf nettur.com.tr hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.
2-Müşterilere verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler müşterilerin çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi müşteri ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, nettur.com.tr’in bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
3-Kredi kartıyla hizmet satın alan müşteriler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir.
4-Müşteriler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde nettur.com.tr, kredi kartından acentesi olduğu operatörlerinin sanal posundan çekmiş(almış) olduğu bedeli yine müşterinin kredi kartına ilgili operatörce iade edilmesini sağlar. nettur.com.tr’in sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve tüketici arasında gerçekleşir, nettur.com.tr’in herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre bir ila beş iş günü içerisinde müşterinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, nettur.com.tr’in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.
5- Müşteri kredi kartı ile taksitli olarak aldığı hizmetin ödemesini yapmaması durumunda ilgili bankaya ait kredi kartı başvuru formunda belirtilen faiz oranları tutarında temerrüt faizi öder.
6- Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

14-DUYURULAR :
1-nettur.com.tr kendisinden herhangi bir hizmet satın alan müşterisinin ve müşterilerinin vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici imzalamış olduğu bu sözleşmeyle nettur.com.tr’in kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. Müşteri(ler) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir.
nettur.com.tr, tüketicisine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden nettur.com.tr’in kurumsal elektronik iletişim adresi olan bilgi@nettur.com.tr mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla nettur.com.tr’e bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.
2-Müşteriye ilgili rezervasyonuna bağlı olarak Yurtiçi İptal Güvence Paketi ve Yurtdışı Seyahat Koruma Paketinin satış anında alternatif olarak sunulmuştur. Tüketici kendisine bu alternatifin sunulduğunu kabul etmiştir.
3- Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi satın alan tüketiciler poliçe ve içeriklerini ek olarak satış temsilcisinden talep edebilirler. nettur.com.tr’in görevi bu alternatifleri sunmakla ve sigorta ile ilgili bilgi vermekle sınırlıdır. Bu sigortaların tüketiciler tarafından ayrıca yaptırılmaması halinde nettur.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Poliçe ile ilgili uygulanacak genel şartlar:
1-İptal Güvence paketi satın alan müşteriler tesise giriş gününe 72 saat kalaya kadar koşulsuz ve kesinti yapılmadan rezervasyonlarını iptal edebilirler.
2-İptal Güvence Paketi aynı ürün üzerinde talep edilen tarih yada isim değişikliklerini kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün iptal güvence paketi kapsamında iptal edilir, talep edilen yeni tarih, ürün yada isimler için günün koşullarından yeni rezervasyon açılarak işlem yapılır. 
3-İptal güvence paketi rezervasyon tarihinden itibaren 7 gün içinde ücreti karşılığında yapılmaktadır. 8. Gün ve sonrası için iptal güvence paketi alınamaz. 
4-İptal talebine karşılık yapılacak olan iadelerde tahsil edilen iptal güvence paketi prim tutarı iade edilemez ya da satılan iptal güvence paketi iptal edilemez. 
5- Otel/Tur konaklaması ile birlikte promosyon ve ekosınıf dahil tüm havayolu bilet rezervasyonları iptal güvence paketi kapsamı dışında olup ilgili havayolu firmasının iptal koşulları ve uygulamaları geçerlidir. İptal güvence paketi ücretlendirmesinde uçak ulaşım tutarı hariç konaklama ve/veya diğer hizmetler tutarı baz alınarak iptal güvence paketi ücreti tahsil edilir. İptal güvence paketi uygulamasında transferler, otobüs,uçak ulaşım bedelleri hariç tutulur. 
6- İptal güvence paketi uygulaması 2014 yılı yurtiçi tesisler, kültür turları ve Kıbrıs turlarında belirlenen kampanyalı tesis ve turlarda geçerlidir. Aşağıdaki hal ve koşullar İptal güvence paketi kapsamı dışında tutulacaktır: Harp ve mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma ve buna benzer halleden doğan iç karışıklıklar Terör olayları Salgın ve yaygın hastalıklar Deprem, sel gibi doğal afetler.

13-HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ:
İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.
Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher’a sebep olan paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir.
Zorunlu seyahat sigortası acente iflasını ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren seyahat koruma paketi ücreti mukabilinde ayrıca temin edilebilir.
İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede olmayan her türlü konuda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.